Nástroje a dielňa

Vyriešený! Ako dlho vydržia hasiace prístroje?


Otázka: Práve som sa presťahoval do bytu, ktorý má v kuchyni hasiaci prístroj, ale nie som si istý, či to stále funguje. Tak som zvedavý: Ako dlho vydrží hasiace prístroje? Ako zistím, či je moja stále dobrá?

A: Ste múdri, aby ste na prvé miesto položili svoju bezpečnosť a položili tieto otázky, pretože odpovede môžu znamenať rozdiel medzi úspešnou reakciou na núdzovú situáciu a nechaním sa chytiť za ruku. Hasiace prístroje trvajú päť až 15 rokov, ale nakoniec uplynú všetky a stanú sa neúčinnými bez ohľadu na to, aké hasiace látky obsahujú. Hasiace prístroje pre domácnosť, ktoré sú zvyčajne plnené suchými chemikáliami (oxid uhličitý alebo halón), časom nabíjajú svoje náplne. Osoby so stlačeným plynom môžu pomaly unikať obsah, pretože ich tesnenia oslabujú, zatiaľ čo vrstvy s fosforečnanom amónnym v priebehu rokov tuhnú, čím sa celé zariadenie stane nepoužiteľným.

Dobrou správou je, že niektoré jednotky sa môžu profesionálne nabíjať, či už sa blížia alebo v niektorých prípadoch vypršajú pôvodné poplatky. Čítajte ďalej a získajte informácie o veku a účinnosti hasiaceho prístroja a tipy, ako predĺžiť jeho životnosť, zaistiť jeho údržbu a podľa potreby zlikvidovať.

Skontrolujte dátum exspirácie. Vyhľadajte na hasiacom prístroji papierovú značku, na ktorej je záznam o údržbe. Nemusí to znamenať dátum vypršania platnosti, ale ak najstarší dátum na značke bol pred viac ako 10 rokmi, dni vášho hasiča sú pravdepodobne očíslované - pravdepodobne už stratilo schopnosť bojovať proti plameňom.

Potom skontrolujte tlakomer hore. Ak je ihla v zelenej oblasti, hasiaci prístroj by mal byť v funkčnom stave. Ak áno, nastavte si v kalendári alebo telefóne mesačné pripomenutie, aby ste mohli pokračovať v kontrole rozchodu. Ihla v červenej alebo bielej oblasti znamená, že si vyžaduje opravu.

Ak hasiaci prístroj nemá rozchod, je to pravdepodobne starší model, čo znamená, že by bolo rozumné vziať ho na testovanie na profesionála, a ak je to potrebné (a možné), na dobitie.

Preneste jednotku na odborníka na hasenie požiaru, aby ste zistili, či sa dá dobiť. Ak chcete nájsť miestneho profesionála, vyhľadajte online odborníka na hasiaci prístroj a uveďte názov mesta a štátu. Profesionálne dobitie sa zvyčajne pohybuje medzi 15 a 20 dolárov, čo je výhodná ponuka v porovnaní s novým hasiacim prístrojom, ktorý bude pravdepodobne stáť 100 až 200 dolárov.

Skladujte hasiaci prístroj na čistom a vnútornom mieste, čo môže predĺžiť jeho životnosť. Vystavenie slnku, UV žiareniu, vetru alebo dažďu môže spôsobiť koróziu, hrdzu a poškodenie. Nadmerne prašné alebo špinavé prostredie môže narušiť správne fungovanie zariadenia.

Poznať varovné signály. Existuje niekoľko náznakov, že váš hasiaci prístroj nebude fungovať bez ohľadu na to, aký je jeho vek, a že v skutočnosti predstavuje celé riziko. Ak je nádoba pretrhnutá alebo pomliaždená, alebo ak chýba tesnenie a špendlík, existuje možnosť, že by mohla explodovať bez pomoci. Preskúmajte celú jednotku a ak nie je v dobrom stave, okamžite ju riadne zlikvidujte.


Ak váš hasiaci prístroj skutočne vyprší alebo je poškodený po oprave, zlikvidujte ho správne. Odneste ho na miestne miesto zberu nebezpečného odpadu (lokálne vyhľadajte pomocou online vyhľadávania) alebo na miestny hasičský zbor (najskôr zavolajte, aby stanica akceptovala vypršané hasiace prístroje). Nikdy nevhadzujte hasiaci prístroj do koša alebo do recyklačného koša, pretože vo vnútri sú stále nebezpečné chemikálie pod tlakom, ktoré môžu kontaminovať zeminu alebo dokonca explodovať. V závislosti od toho, kde žijete, môže byť za nesprávnu likvidáciu hasiaceho prístroja tiež uložená pokuta.