Hlavné systémy

Rádio: Čo sa týka čistenia kanálov?


Je skutočne potrebné, aby potrubia vzduchotechniky vo vašej domácnosti boli profesionálne vyčistené? Ľudia, ktorí túto službu poskytujú, samozrejme poskytujú výhody v oblasti domáceho zdravia a energetickej účinnosti, ale mnoho organizácií v tomto odvetví si zachováva určitý stupeň pochybností.

Počúvaj O ČISTENÍ DUCT alebo prečítať nižšie:

Agentúra na ochranu životného prostredia napríklad tvrdí, že neexistujú žiadne jasné dôkazy o tom, že by čistenie potrubia bolo prospešné, iba ak by potrubie obsahovalo škodcov alebo plesne.

Za normálnych okolností by ste však nemali potrebovať rozširovať svoju pravidelnú údržbu systému HVAC profesionálnym čistením potrubí. Pravidelná výmena filtra a servis systému niekoľkokrát do roka udržuje prach na uzde.

Rádio je 60-sekundový tip na vylepšenie domácnosti, ktorý sa vysiela na viac ako 186 staníc na 75 trhoch v celej krajine. Kliknite tu na odber, takže môžete automaticky dostávať každú novú epizódu hneď po jej príchode - úplne zadarmo!